English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5011C

NGC 5011C
Objekt NGC 5011C ligger precis i mitten av bilden.
5011C - galax i stjärnbild Centauri
Typ: S0/P -
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.8'
magnitud: V=13.2m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h13m11.8s; Dec= -43°15'57"
rödförskjutning (z): 0.002158
Avståndet från solen till NGC 5011C: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 9.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5011C : PGC 45917, ESO 269-68, DCL 531, FAIR 464

Närliggande objekt: NGC 5011B, NGC 5011A, NGC 5011, NGC 5009, NGC 5010, NGC 5012, NGC 5013

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:

Copyright © 2018, astro-map.com
Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.
info@astro-map.com