English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5144A

NGC 5144A
Objekt NGC 5144A sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 5144A - galaxie v súhvezdí Malá medvedica
Typ: Sc/P -
Uhlové rozmery: 1.20'x0.8'
veľkosť: V=13.1m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h22m53.9s; Dec= 70°30'53"
RedShift (z): 0.010531
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5144A: na základe množstva červeného posunu (z) - 44.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5144A : PGC 46742, UGC 8420, MCG 12-13-5, MK 256, IRAS 13214+7046, CGCG 336-8, 7ZW 511, KUG 1321+707

Blízke objekty: NGC 5143, NGC 5144B, NGC 5145, NGC 5146

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.