English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5163

NGC 5163
Objekt NGC 5163 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 5163 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.7'
magnitud: V=13.6m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h26m54.1s; Dec= 52°45'15"
rödförskjutning (z): 0.029761
Avståndet från solen till NGC 5163: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 125.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5163 : PGC 47096, UGC 8453, MCG 9-22-62, CGCG 271-40, NPM1G +53.0156

Närliggande objekt: NGC 5161, NGC 5162, NGC 5164, NGC 5165

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.