English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 549

NGC 549
Objekt NGC 549 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 549 - galax i stjärnbild Sculptoris
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.4'
magnitud: V=14.6m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h25m7s; Dec= -38°0'26"
rödförskjutning (z): 0.020267
Avståndet från solen till NGC 549: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 85.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 549 : PGC 5243, ESO 296-22

Närliggande objekt: NGC 547, NGC 548, NGC 550, NGC 551

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.