English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5490C

NGC 5490C
Objekt NGC 5490C ligger precis i mitten av bilden.
5490C - galax i stjärnbild Bootis
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.8'
magnitud: V=14.2m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h10m6.9s; Dec= 17°36'56"
rödförskjutning (z): 0.018226
Avståndet från solen till NGC 5490C: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 77.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5490C : PGC 50584, MCG 3-36-69, CGCG 103-100, Arp 79, KUG 1407+178

Närliggande objekt: NGC 5490A, NGC 5490B, NGC 5491A, NGC 5491B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.