English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5511B

NGC 5511B
Objekt NGC 5511B ligger precis i mitten av bilden.
NGC 5511B - galax i stjärnbild Bootis
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.2'
magnitud: V=14.5m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 11.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h13m5.4s; Dec= 8°37'56"
rödförskjutning (z): 0.024401
Avståndet från solen till NGC 5511B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 103.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5511B : PGC 50771, NGC 5511, MCG 2-36-50, CGCG 74-141, VV 299, 8ZW 381

Närliggande objekt: NGC 5511A, NGC 5511, NGC 5512, NGC 5513

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.