English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5737

NGC 5737
Objekt NGC 5737 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 5737 - galax i stjärnbild Bootis
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.8'
magnitud: V=13.5m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h43m12s; Dec= 18°52'50"
rödförskjutning (z): 0.031745
Avståndet från solen till NGC 5737: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 134.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5737 : PGC 52582, UGC 9488, MCG 3-37-39, CGCG 105-7

Närliggande objekt: NGC 5735, NGC 5736, NGC 5738, NGC 5739

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.