English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 580

NGC 580
Objekt NGC 580 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 580 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.5'
veľkosť: V=12.9m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h30m40.6s; Dec= -1°59'39"
RedShift (z): 0.019804
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 580: na základe množstva červeného posunu (z) - 83.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 580 : PGC 5628, NGC 577, UGC 1080, MCG 0-4-165, CGCG 385-165, IRAS 01281-0215

Blízke objekty: NGC 578, NGC 579, NGC 581, NGC 582

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.