English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5817

NGC 5817
Objekt NGC 5817 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 5817 - galax i stjärnbild Librae
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.7'
magnitud: V=14.2m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h59m40.8s; Dec= -16°10'50"
rödförskjutning (z): 0.024133
Avståndet från solen till NGC 5817: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 101.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5817 : PGC 53567, MCG -3-38-41, NPM1G -15.0520

Närliggande objekt: NGC 5815, NGC 5816, NGC 5818, NGC 5819

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.