English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5914B-1

NGC 5914B-1
objekt NGC 5914B-1 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 5914B-1 - galakse i stjernebildet Bootis
Typen: S - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.30'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=16.0m; B=16.8m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 15t18m45.3s; Dec= 41°53'26"
Andre objektnavn NGC 5914B-1 : PGC 54653, MCG 7-31-56

Naboobjekter: NGC 5913, NGC 5914A, NGC 5914B-2, NGC 5914

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.