English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 602

NGC 602
objekt NGC 602 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 602 - tåke i stjernebildet Hydri
Typen: EN+OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 34.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t29m26.4s; Dec= -73°33'26"
Andre objektnavn NGC 602 : ESO 29-SC43, in SMC

Naboobjekter: NGC 600, NGC 601, NGC 603, NGC 604

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.