English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 602

NGC 602
Obiekt NGC 602 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 602 - mgławica w konstelacji Wąż Wodny
Тип: EN+OCL -
Wymiary kątowe: 34.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h29m26.4s; Dec= -73°33'26"
Inne nazwy obiektów NGC 602 : ESO 29-SC43, in SMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 600, NGC 601, NGC 603, NGC 604

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.