English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 602

NGC 602
Objekt NGC 602 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 602 - nebulosa i stjärnbild Hydri
Typ: EN+OCL -
Vinkeldimensionerna: 34.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h29m26.4s; Dec= -73°33'26"
Övriga namn på objektet NGC 602 : ESO 29-SC43, in SMC

Närliggande objekt: NGC 600, NGC 601, NGC 603, NGC 604

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.