English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 608

NGC 608
Objekt NGC 608 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 608 - galax i stjärnbild Trianguli
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.5'
magnitud: V=13.3m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 14.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h35m28.1s; Dec= 33°39'23"
rödförskjutning (z): 0.017022
Avståndet från solen till NGC 608: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 71.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 608 : PGC 5913, UGC 1135, MCG 5-4-73, CGCG 502-117, KCPG 38A

Närliggande objekt: NGC 606, NGC 607, NGC 609, NGC 610

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.