English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 609

NGC 609
Voorwerp NGC 609 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 609 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Cassiopeiae
Type: II3r -
De hoekige afmetingen: 3.00'
omvang: V=11.0m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h36m23.7s; Dec= 64°32'12"
Andere namen van het object NGC 609 : OCL 325

Objecten in de buurt: NGC 607, NGC 608, NGC 610, NGC 611

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.