English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 609

NGC 609
objekt NGC 609 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 609 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Cassiopeiae
Typen: II3r -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.0m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t36m23.7s; Dec= 64°32'12"
Andre objektnavn NGC 609 : OCL 325

Naboobjekter: NGC 607, NGC 608, NGC 610, NGC 611

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.