astro-map.com

  NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609

NGC 609

NGC 609
objekt NGC 609 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 609 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Cassiopeiae
Typen: II3r -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.0m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t36m23.7s; Dec= 64°32'12"
Andre objektnavn NGC 609 : OCL 325

Naboobjekter: NGC 607, NGC 608, NGC 610, NGC 611

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Likte?   eller fortell vennene dine:Ved utskrift av materiale fra dette nettstedet, lenke til astro-map.com obligatorisk.