English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 609

NGC 609
Obiekt NGC 609 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 609 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Kasjopeja
Тип: II3r -
Wymiary kątowe: 3.00'
Wielkość gwiazd: V=11.0m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h36m23.7s; Dec= 64°32'12"
Inne nazwy obiektów NGC 609 : OCL 325

Sąsiadujące obiekty: NGC 607, NGC 608, NGC 610, NGC 611

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.