astro-map.com

  NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609 NGC 609

NGC 609

NGC 609
Objekt NGC 609 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 609 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: II3r -
Vinkeldimensionerna: 3.00'
magnitud: V=11.0m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h36m23.7s; Dec= 64°32'12"
Övriga namn på objektet NGC 609 : OCL 325

Närliggande objekt: NGC 607, NGC 608, NGC 610, NGC 611

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.