English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 609

NGC 609
Objekt NGC 609 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 609 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: II3r -
Vinkeldimensionerna: 3.00'
magnitud: V=11.0m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h36m23.7s; Dec= 64°32'12"
Övriga namn på objektet NGC 609 : OCL 325

Närliggande objekt: NGC 607, NGC 608, NGC 610, NGC 611

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.