English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 610

NGC 610
Objekt NGC 610 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 610 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Ceti
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 1h33m33s; Dec= -20°8'38"

Nedaleko objekty: NGC 608, NGC 609, NGC 611, NGC 612

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.