English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 610

NGC 610
Obiekt NGC 610 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 610 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Wieloryb
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h33m33s; Dec= -20°8'38"

Sąsiadujące obiekty: NGC 608, NGC 609, NGC 611, NGC 612

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.