English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6150A

NGC 6150A
Objekt NGC 6150A ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6150A - galax i stjärnbild Herculis
Typ: E? -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.5'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h25m49.9s; Dec= 40°29'20"
rödförskjutning (z): 0.029083
Avståndet från solen till NGC 6150A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 122.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6150A : PGC 58105, NGC 6150, MCG 7-34-29, CGCG 224-22

Närliggande objekt: NGC 6149, NGC 6150B, NGC 6150, NGC 6151

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.