KosmoVed
  NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167 NGC 6167

NGC 6167

NGC 6167
Objekt NGC 6167 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 6167 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Pravítko
Typ: II3m -
Uhlové rozmery: 7.00'
veľkosť: V=6.7m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h34m34.9s; Dec= -49°46'19"
Iné mená objektu NGC 6167 : OCL 971, ESO 226-SC16

Blízke objekty: NGC 6165, NGC 6166, NGC 6168, NGC 6169

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика