English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6178

NGC 6178
Objekt NGC 6178 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6178 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Scorpii
Typ: I3p -
Vinkeldimensionerna: 5.00'
magnitud: V=7.2m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 16h35m50.8s; Dec= -45°38'48"
Övriga namn på objektet NGC 6178 : OCL 980, ESO 276-SC6

Närliggande objekt: NGC 6176, NGC 6177, NGC 6179, NGC 6180

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.