English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 640

NGC 640
Obiekt NGC 640 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 640 - galaktyka w konstelacji Wieloryb
Тип: Sa - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.70'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.4m; B=15.3m
Jasność powierzchni: 12.8 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h39m24.9s; Dec= -9°24'4"
Redshift (z): 0.025111
Odległość od Słońca do NGC 640: w oparciu o wartość redshift (z) - 106.1 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 640 : PGC 6130, MCG -2-5-31

Sąsiadujące obiekty: NGC 638, NGC 639, NGC 641, NGC 642

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.