astro-map.com

  NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439

NGC 6439

NGC 6439
Objekt NGC 6439 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 6439 - planétovej hmloviny v súhvezdí Strelec
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.23'
veľkosť: V=12.6m; B=13.8m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h48m19.8s; Dec= -16°28'44"
Iné mená objektu NGC 6439 : PK 11+5.1, CS=18.5

Blízke objekty: NGC 6437, NGC 6438, NGC 6440, NGC 6441

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика