English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6439

NGC 6439
Objekt NGC 6439 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6439 - planetarisk nebula i stjärnbild Sagittarii
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 0.23'
magnitud: V=12.6m; B=13.8m
Koordinater för epok J2000: Ra= 17h48m19.8s; Dec= -16°28'44"
Övriga namn på objektet NGC 6439 : PK 11+5.1, CS=18.5

Närliggande objekt: NGC 6437, NGC 6438, NGC 6440, NGC 6441

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:© 2018, astro-map.com
Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.
krina@info-7.ru