astro-map.com
  NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439

NGC 6439

NGC 6439
Objekt NGC 6439 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6439 - planetarisk nebula i stjärnbild Sagittarii
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 0.23'
magnitud: V=12.6m; B=13.8m
Koordinater för epok J2000: Ra= 17h48m19.8s; Dec= -16°28'44"
Övriga namn på objektet NGC 6439 : PK 11+5.1, CS=18.5

Närliggande objekt: NGC 6437, NGC 6438, NGC 6440, NGC 6441

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade? Berätta för dina vänner:Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.

Яндекс.Метрика