astro-map.com
  NGC 6551 NGC 6551 NGC 6551 NGC 6551 NGC 6551 NGC 6551 NGC 6551 NGC 6551 NGC 6551 NGC 6551 NGC 6551 NGC 6551 NGC 6551

NGC 6551

NGC 6551
Objekt NGC 6551 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 6551 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Strelec
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h9m0s; Dec= -29°33'0"

Blízke objekty: NGC 6549, NGC 6550, NGC 6552, NGC 6553

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика