English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6628

NGC 6628
Objekt NGC 6628 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6628 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.3'
magnitud: V=12.9m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h22m21.7s; Dec= 23°28'39"
rödförskjutning (z): 0.014820
Avståndet från solen till NGC 6628: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 62.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6628 : PGC 61790, UGC 11211, MCG 4-43-29, CGCG 142-41, IRAS 18202+2327

Närliggande objekt: NGC 6626, NGC 6627, NGC 6629, NGC 6630

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.