English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6642

NGC 6642
Objekt NGC 6642 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 6642 - globulární hvězdokupy v souhvězdí Sagittarii
Typ: IV -
Úhlové rozměry: 5.80'
velikosti: V=8.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 18h31m54.3s; Dec= -23°28'33"
Jiné názvy objektu NGC 6642 : GCL 97, ESO 522-SC32

Nedaleko objekty: NGC 6640, NGC 6641, NGC 6643, NGC 6644

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.