English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6642

NGC 6642
Voorwerp NGC 6642 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 6642 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Sagittarii
Type: IV -
De hoekige afmetingen: 5.80'
omvang: V=8.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 18h31m54.3s; Dec= -23°28'33"
Andere namen van het object NGC 6642 : GCL 97, ESO 522-SC32

Objecten in de buurt: NGC 6640, NGC 6641, NGC 6643, NGC 6644

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Vond?   of vertel het je vrienden:

Copyright © 2018, astro-map.com
Bij een herdruk van materialen van deze site een link naar de astro-map.com verplicht.
info@astro-map.com