English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6659

NGC 6659
Objekt NGC 6659 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 6659 - skupina hvězd v souhvězdí Herculis
Typ: *Grp -
Úhlové rozměry: 7.00'x5.0'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 18h34m0s; Dec= 23°35'42"

Nedaleko objekty: NGC 6657, NGC 6658, NGC 6660, NGC 6661

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.