English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6659

NGC 6659
Voorwerp NGC 6659 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 6659 - groep sterren in het sterrenbeeld Herculis
Type: *Grp -
De hoekige afmetingen: 7.00'x5.0'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 18h34m0s; Dec= 23°35'42"

Objecten in de buurt: NGC 6657, NGC 6658, NGC 6660, NGC 6661

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.