English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6722

NGC 6722
Objekt NGC 6722 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6722 - galax i stjärnbild Pavonis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.90'x0.4'
magnitud: V=12.5m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 19h3m40.1s; Dec= -64°53'42"
rödförskjutning (z): 0.015427
Avståndet från solen till NGC 6722: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 65.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6722 : PGC 62722, ESO 104-33

Närliggande objekt: NGC 6720, NGC 6721, NGC 6723, NGC 6724

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.