astro-map.com

  NGC 6722 NGC 6722 NGC 6722 NGC 6722 NGC 6722 NGC 6722 NGC 6722 NGC 6722 NGC 6722 NGC 6722 NGC 6722 NGC 6722 NGC 6722 NGC 6722

NGC 6722

NGC 6722
Objekt NGC 6722 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6722 - galax i stjärnbild Pavonis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.90'x0.4'
magnitud: V=12.5m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 19h3m40.1s; Dec= -64°53'42"
rödförskjutning (z): 0.015427
Avståndet från solen till NGC 6722: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 65.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6722 : PGC 62722, ESO 104-33

Närliggande objekt: NGC 6720, NGC 6721, NGC 6723, NGC 6724

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.