English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6724

NGC 6724
Obiekt NGC 6724 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 6724 - grupa gwiazd w konstelacji Orzeł
Тип: *Grp -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 18h56m46s; Dec= 10°25'42"

Sąsiadujące obiekty: NGC 6722, NGC 6723, NGC 6725, NGC 6726

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.