English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6724

NGC 6724
Objekt NGC 6724 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6724 - grupp av stjärnor i stjärnbild Aquilae
Typ: *Grp -
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h56m46s; Dec= 10°25'42"

Närliggande objekt: NGC 6722, NGC 6723, NGC 6725, NGC 6726

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.