astro-map.com

  NGC 6724 NGC 6724 NGC 6724 NGC 6724 NGC 6724 NGC 6724 NGC 6724 NGC 6724 NGC 6724 NGC 6724 NGC 6724 NGC 6724 NGC 6724 NGC 6724

NGC 6724

NGC 6724
Objekt NGC 6724 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6724 - grupp av stjärnor i stjärnbild Aquilae
Typ: *Grp -
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h56m46s; Dec= 10°25'42"

Närliggande objekt: NGC 6722, NGC 6723, NGC 6725, NGC 6726

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.