English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6730

NGC 6730
Objekt NGC 6730 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6730 - galax i stjärnbild Pavonis
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.5'
magnitud: V=11.2m; B=12.2m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 19h7m33.6s; Dec= -68°54'44"
rödförskjutning (z): 0.014330
Avståndet från solen till NGC 6730: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 60.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6730 : PGC 62796, ESO 72-9, SAO 254465 (6.8) 1.5' nf

Närliggande objekt: NGC 6728, NGC 6729, NGC 6731, NGC 6732-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.