astro-map.com

  NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815

NGC 6815

NGC 6815
Voorwerp NGC 6815 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 6815 - groep sterren in het sterrenbeeld Vulpeculae
Type: *Grp -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 19h40m44s; Dec= 26°45'32"

Objecten in de buurt: NGC 6813, NGC 6814, NGC 6816, NGC 6817

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Vond?   of vertel het aan je vrienden:Bij een herdruk van materialen van deze site een link naar deastro-map.com verplicht.

Яндекс.Метрика