astro-map.com

  NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815 NGC 6815

NGC 6815

NGC 6815
Objekt NGC 6815 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6815 - grupp av stjärnor i stjärnbild Vulpeculae
Typ: *Grp -
Koordinater för epok J2000: Ra= 19h40m44s; Dec= 26°45'32"

Närliggande objekt: NGC 6813, NGC 6814, NGC 6816, NGC 6817

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.

Яндекс.Метрика