English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6845D

NGC 6845D
Obiekt NGC 6845D znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 6845D - galaktyka w konstelacji Luneta
Тип: S0-a - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.70'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=14.8m; B=15.5m
Jasność powierzchni: 13.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 20h0m53.7s; Dec= -47°5'41"
Redshift (z): 0.022736
Odległość od Słońca do NGC 6845D: w oparciu o wartość redshift (z) - 96.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 6845D : PGC 63978, ESO 284-8B, A 1957-47B

Sąsiadujące obiekty: NGC 6845, NGC 6845B, NGC 6845C, NGC 6845A

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.