English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6845D

NGC 6845D
Objekt NGC 6845D ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6845D - galax i stjärnbild Telescopii
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.2'
magnitud: V=14.8m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h0m53.7s; Dec= -47°5'41"
rödförskjutning (z): 0.022736
Avståndet från solen till NGC 6845D: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 96.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6845D : PGC 63978, ESO 284-8B, A 1957-47B

Närliggande objekt: NGC 6845, NGC 6845B, NGC 6845C, NGC 6845A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.