English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6861E

NGC 6861E
Voorwerp NGC 6861E bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 6861E - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Telescopii
Type: Sab -
De hoekige afmetingen: 1.40'x0.3'
omvang: V=14.3m; B=15.1m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 20h11m1.4s; Dec= -48°41'26"
roodverschuiving (z): 0.008519
De afstand van de zon tot NGC 6861E: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 36.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 6861E : PGC 64216, ESO 233-42

Objecten in de buurt: NGC 6859, NGC 6860, NGC 6861D, NGC 6861A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.