astro-map.com

  NGC 6861E NGC 6861E NGC 6861E NGC 6861E NGC 6861E NGC 6861E NGC 6861E NGC 6861E NGC 6861E NGC 6861E NGC 6861E NGC 6861E NGC 6861E NGC 6861E

NGC 6861E

NGC 6861E
Objekt NGC 6861E ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6861E - galax i stjärnbild Telescopii
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.3'
magnitud: V=14.3m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h11m1.4s; Dec= -48°41'26"
rödförskjutning (z): 0.008519
Avståndet från solen till NGC 6861E: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 36.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6861E : PGC 64216, ESO 233-42

Närliggande objekt: NGC 6859, NGC 6860, NGC 6862, NGC 6863

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.