English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6861E

NGC 6861E
Objekt NGC 6861E ligger precis i mitten av bilden.
NGC 6861E - galax i stjärnbild Telescopii
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.3'
magnitud: V=14.3m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h11m1.4s; Dec= -48°41'26"
rödförskjutning (z): 0.008519
Avståndet från solen till NGC 6861E: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 36.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6861E : PGC 64216, ESO 233-42

Närliggande objekt: NGC 6859, NGC 6860, NGC 6861D, NGC 6861A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.