English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC

NGC
Obiekt NGC znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC -
Тип: -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= msup>hs; Dec= '"

Sąsiadujące obiekty: NGC -2, NGC -1, NGC 1, NGC 2

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Podoba Ci się?   lub powiedz znajomym:

Copyright © 2018, astro-map.com
Przy ponownym wydrukowaniu materiałów z tej strony link do astro-map.com obowiązkowego.
info@astro-map.com