English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7035A

NGC 7035A
Obiekt NGC 7035A znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 7035A - galaktyka w konstelacji Koziorożec
Тип: SB0 - galaktyka spiralna z poprzeczką
Wymiary kątowe: 1.00'x0.7'
Wielkość gwiazd: V=14.2m; B=15.2m
Jasność powierzchni: 13.7 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 21h10m45.5s; Dec= -23°8'7"
Redshift (z): 0.030981
Odległość od Słońca do NGC 7035A: w oparciu o wartość redshift (z) - 130.9 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7035A : PGC 66258, ESO 530-15

Sąsiadujące obiekty: NGC 7033, NGC 7034, NGC 7035B, NGC 7036

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.