English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7035B

NGC 7035B
Obiekt NGC 7035B znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 7035B - galaktyka w konstelacji Koziorożec
Тип: E-S0 -
Wymiary kątowe: 0.60'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=14.6m; B=15.6m
Jasność powierzchni: 13.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 21h10m47.3s; Dec= -23°8'14"
Redshift (z): 0.030960
Odległość od Słońca do NGC 7035B: w oparciu o wartość redshift (z) - 130.8 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7035B : PGC 66257, ESO 530-15A

Sąsiadujące obiekty: NGC 7034, NGC 7035A, NGC 7036, NGC 7037

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.