English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7035B

NGC 7035B
Objekt NGC 7035B ligger precis i mitten av bilden.
NGC 7035B - galax i stjärnbild Capricorni
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.4'
magnitud: V=14.6m; B=15.6m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 21h10m47.3s; Dec= -23°8'14"
rödförskjutning (z): 0.030960
Avståndet från solen till NGC 7035B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 130.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7035B : PGC 66257, ESO 530-15A

Närliggande objekt: NGC 7034, NGC 7035A, NGC 7036, NGC 7037

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.