English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7253A

NGC 7253A
Objekt NGC 7253A sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 7253A - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.70'x0.8'
veľkosť: V=13.2m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h19m27.3s; Dec= 29°23'49"
RedShift (z): 0.015241
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7253A: na základe množstva červeného posunu (z) - 64.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7253A : PGC 68572, UGC 11984, MCG 5-52-10, VV 242, Arp 278, KCPG 566A, CGCG 494-14

Blízke objekty: NGC 7251, NGC 7252, NGC 7253B, NGC 7254

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.