English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 731

NGC 731
objekt NGC 731 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 731 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'x1.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.1m; B=13.0m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t54m55.9s; Dec= -9°0'41"
Rødforskyvning (z): 0.012782
Avstand fra solen til NGC 731: basert på redshiftverdien (z) - 54.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 731 : PGC 7118, NGC 757, MCG -2-5-73

Naboobjekter: NGC 729, NGC 730, NGC 732, NGC 733

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.