English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7411

NGC 7411
Objekt NGC 7411 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 7411 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.9'
magnitud: V=13.4m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h54m34.8s; Dec= 20°14'12"
rödförskjutning (z): 0.022799
Avståndet från solen till NGC 7411: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 96.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7411 : PGC 69974, UGC 12241, MCG 3-58-10, CGCG 453-20, NPM1G +19.0557

Närliggande objekt: NGC 7409, NGC 7410, NGC 7412, NGC 7412A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.