English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7430

NGC 7430
Obiekt NGC 7430 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 7430 - galaktyka w konstelacji Pegaz
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.40'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=14.3m; B=15.1m
Jasność powierzchni: 12.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 22h57m29.7s; Dec= 8°47'40"
Redshift (z): 0.022312
Odległość od Słońca do NGC 7430: w oparciu o wartość redshift (z) - 94.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7430 : PGC 70106, MCG 1-58-17, CGCG 405-19, ARAK 571

Sąsiadujące obiekty: NGC 7428, NGC 7429, NGC 7431, NGC 7432

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.